CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải -TKV

                I.Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH 1TV hoa tiêu hàng hải - TKV được thành lập ngày 4/4/2006, đánh dấu sự kiện quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại vùng biển Quảng Ninh nói chung và của TKV nói riêng; Công ty được thành lập trong bối cảnh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trên đà phát triển với mức tăng trưởng nhanh, lượng than tiêu thụ tăng mạnh, số lượng tàu đến Cảng Cẩm Phả nhận hàng tăng đột biến. Trong khi đó tại Quảng Ninh chỉ có Công ty hoa tiêu hàng hải (đơn vị trực thuộc Bộ giao thông). Do đó, khả năng cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải kịp thời cho hoạt động tiêu thụ Than của TKV và các hàng hóa khác tại vùng biển Quảng Ninh còn hạn chế, gây khó khăn cho hoạt động SXK.D của TKV nói riêng và phát triển kinh tế cảng biển Quảng Ninh nói chung.
Qua 2 lần chuyển đổi mô hình hoạt động. Năm 2008, Công ty chuyển sang hoạt động mô hình TNHH 1TV 100% vốn Nhà nước, hoạt động dịch vụ hoa tiêu hàng hải là dịch vụ công ích và kinh doanh có điều kiện theo quy định tại nghị định 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ, nay là Nghị định 70/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016  của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải. Công ty có vốn điều lệ: 16,5 tỷ đồng, TKV sở hữu 100% vốn điều lệ.
  II. Mục tiêu hoạt động  
- Đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh cảng biển, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, thực hiện chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Phục vụ kịp thời các tàu Than của TKV và các hàng hóa khác trên tuyến dẫn tàu Cẩm Phả.
              - Công ty hoạt động vì mục tiêu đảm bảo lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn do TKV giao, giải quyết việc làm cho người lao động và tích lũy các nguồn lực để phát triển.
              III.  Lĩnh vực kinh doanh
             Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, chi tiết: Hoạt động hoa tiêu, lai dắt tàu và phương tiện thủy, đưa tàu cập rời bến (Dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho các tàu biển nước ngoài và Việt Nam ra vào Cảng và vùng nước được Bộ giao thông giao); Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, dịch vụ đại lí tàu biển; Vận tải hành khách ven biển, vận tải hàng hóa ven biển, vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa nội địa; Giáo dục nghề nghiệp (đào tạo hoa tiêu hàng hải); Kiểm tra phân tích kĩ thuật: Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, giám định hàng hải, giám định khả năng đi biển của các thiết bị tàu;  Dịch vụ vệ sinh, kiểm đếm hàng hóa.