CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 19/11/2018

  

                                                                                               KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
 Ngày 19 tháng 11 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
MY AN
109.7
4.0
4988
11.00
TVN
HN2.7- CP
CÔNG
 
 
2
ZAHAB JAHAN
190
11.7
26067
11.00
 
P/S – CO1.1
CHÍNH
HẢI A
 
3
CONG THANH 09
79.9
2.8
2558
11.00
 
KM6- HO
HƯNG
 
 
4
PHUONG NAM 98
79.9
5.7
2772
15.00
 
CXM- HO
CÔNG
 
 
5
CONG THANH 09
79.9
2.8
2558
16.00
 
HO5- CXM
CÔNG
 
 
6
BAO FLOURISH
190
6.0
33037
17.00
 
P/S- HN
CHÍNH
 
 
7
DONG BAC 22- 03
147
4.3
11976
18.00
 
P/S- CO
HẢI A