CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 20-21/11/2018

 

                                                                                               KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

1

TAN BINH 59

153

4.2

15137

16.00

 

P/S – CO1.12

PHÓNG

 

2

VINALINES GREEN

186

6.5

25939

18.00

 

P/S – HN

DƯƠNG A

DƯƠNG B

 

3

BAO FLORISH

190

6.0

33037

21.00

 

P/S – HN

PHƯƠNG

TÙNG

 

4

ABDULLA

186

11.4

26070

21.30

 

CO1.2 – P/S

DƯƠNG A

DƯƠNG B

 

5

CRESTONE

190

7.8

31094

23.00

 

P/S – HN

MẪN

 

 

6

SHI LONG LING

180

5.0

22494

23.30

 

P/S – HN

DƯƠNG A

DƯƠNG B

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

1

YORK 27

120

8.1

8638

01.00

 

P/S – CO

TÙNG