CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATLĐ, VSLĐ, PCCN LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

              Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác ATVSLĐ - PCCN là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần không nhỏ trong việc tạo vị thế và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Những năm qua, cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải –TKV luôn quan tâm đến công tác an toàn, VSLĐ-PCCN, cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ.

Công ty đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, phân định rõ trách nhiệm cho từng cá nhân và hoạt động có hiệu quả. Thành lập màng lưới ATVSV của Công ty đến tận tổ sản xuất. Qua đó góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an toàn vệ sinh, cháy nổ trong quá trình sản xuất.
Hàng năm, Công ty đều xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bảo hộ lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo ATLĐ, VSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Công ty đã xây dựng quy trình sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị sản xuất. Năm 2018 tổ chức huấn luyện ATLĐ cho 4 nhóm đối tượng trong đó đối tượng 1 (lao động quản lý): 10 người, đối tượng 3: 46 người, đối tượng 4: 24 người với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% lao động qua đó kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại, nguy hiểm được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân: Găng tay, mũ, quần áo bảo hộ, đặc biệt 100% hoa tiêu hàng hải được trang bị áo phao tự thổi.
Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động như BHXH, BHYT, ăn giữa ca, bồi dưỡng nặng nhọc độc hại cho người lao động đảm bảo sức khỏe để lao động sản xuất.
Để tăng cường công tác ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, Công ty đã tiến hành bảo dưỡng, trùng tu máy móc, thiết bị trên các phương tiện theo định kỳ. Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về ATVSLĐ, chính sách, chế độ bảo hộ lao động, các kiến thức ATVSLĐ. Tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch và tự kiểm tra công tác ATVSLĐ; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với người vi phạm. Công ty phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nặng xảy ra, không có sự cố thiết bị, do vi phạm nội quy, quy trình… để Công ty sản xuất an toàn và bền vững.
          Một số hình ảnh về công tác ATLĐ, VSLĐ, PCCC, TKCN của Công ty:
Hình ảnh Đ/C Trần đạo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chỉ đạo, quán triệt thực hiện công tác ATVSLĐ với các thuyền viên tàu TKV 01
 
 Hình ảnh các thuyền viên diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và PCCC năm 2018
Với những biện pháp hoạt động đồng bộ, có hiệu quả, trong nhiều năm qua Công ty đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác ATVSLĐ, PCCN. Ý thức của người sử dụng lao động, người lao động được nâng cao, Hoạt động SXKD của Công ty được ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ SXKD của TKV giao./.