CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 02,03/12/2018

 Ngày 02 tháng 12 năm 2018

 

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

1

TAN BINH 45

165

9.7

15500

16.00

 

CO1.3 – P/S

HẢI A

 

 

2

VIET THUAN 235

165

3.4

14500

19.00

 

P/S – CO2.10

HẢI A

ĐỒNG

 

3

TRANSCO STAR

97

4.0

4749

23.30

 

CO2.5 – P/S

HÙNG B

MẪN

 

 

Ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

1

VIET THUAN STAR

182

5.0

24953

03.00

 

P/S – CO

MẪN

HÙNG B

 

2

OCEAN CONQUEROR

200

6.8

36452

06.00

 

HN1.5 – P/S

MẪN

HÙNG B

 

3

PEACE STAR

158

6.4

13865

06.00

 

P/S – CO

HẢI A

ĐỒNG

 

4

TAN BINH 134

157

4.2

14734

11.00

 

P/S – CO

NAM

 

 

5

GUO TOU 109

200

6.7

23633

15.30

 

P/S - HN

CHÍNH

HÙNG A