CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 05/12/2018

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 05 tháng 12 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
CAPE CROSS
200
7.0
35872
10.00
BX-ĐH-HL
TLHN2.7 – CP
DƯƠNG A
 
 
2
TRUONG NGUYEN 89
103
3.0
2242
16.00
 
P/S- CO
TÙNG
HẢI A
BS
3
LP HARMONY
97
3.5
2987
16.00
 
P/S- HO
ĐỒNG
 
4
BRIDGEGATE
190
6.0
29977
17.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
5
DONG BAC 22-02
146
9.0
10874
18.30
 
CO1.5- P/S
HẢI A
TÙNG
6
FOUR OTELLO
180
5.2
23456
21.00
 
HN2.10- P/S
PHƯƠNG