CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 05/12 và 06/12/2018

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 05 tháng 12 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
AKIJ GLOBLE
190
12.3
30000
23.00
 
HN2.6-P/S
CHÍNH
HƯNG
 
2
BRIDGEGATE
190
6.0
29977
23.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 


                                                                                                                 Ngày 06 tháng 12 năm 2018

 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
DAPHACO 6
98
8.3
4068
00.00
 
HO2-P/S
TÙNG
 
 
2
ZHE HAI 526
190
13.0
33147
01.00
 
HN2.12- P/S
PHONG
LÂM
BS
3
GLOVIS MADONNA
190
12.94
33456
02.00
 
HN1.6- P/S
PHƯƠNG
 
 
4
TRUONG PHAT 45
87
3.2
2484
03.00
 
P/S- HO
TÙNG
 
 
5
TAI HANG SHAN
120
7.5
9585
03.00
 
P/S-HO
HƯNG
 
 
6
OLYMPIC PROGRESS
187.9
12.8
32795
02.00
 
HN1.4- P/S
CHÍNH
 
 
7
COURAGEOUS
190
10.8
30046
06.00
 
P/S- HN
CHÍNH
 
 
8
VINALINES SUNRISE
190
6.6
31236
06.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
9
CAPE CROSS
200
8.32
35872
08.00
BX-ĐH-HL 
CP- HN
DƯƠNG A
 
BS
10
TUAN MINH
97
4.0
5518
10.00
HL
CO2.3- CXM
HƯNG
PHÓNG
BS
11
DONG BAC 22-05
147
4.2
12137
16.30
 
P/S-CO
NAM
 
 
12
YANGTZE NOVA
190
11.07
29235
22.30
 
P/S-HN
DƯƠNG A