CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI GIỮA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC II, CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III VÀ CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI TKV

                Thực hiện Bộ luật Hàng hải Việt Nam,  Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và thông tư số 43/2018/TT-BGTVT ngày 01/8/2018 của Bộ giao thông vận tải Quy định về Hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam; Chiều ngày 4/12/2018, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải giữa Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải - TKV, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực III.

        
Quang cảnh buổi Lễ lý kết Quy chế giữa 3 công ty Hoa tiêu
Đến dự buổi ký kết, đại diện: Cục Hàng hải Việt Nam có đồng chí Bùi Thiên Thu, Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có đồng chí Mai Xuân Thắng, Phó Tổng Giám đốc; các đồng chí giám đốc: Cảng vụ Hải Phòng, Cảng vụ Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải –TKV, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III.
Quy chế phối hợp trong hoạt động cung cấp dịch vụ Hoa tiêu hàng hải được ký kết giữa Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III được Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc chỉ đạo tổ chức xây dựng để bảo đảm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải theo quy định pháp luật. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động, kịp thời trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan. Đồng thời tăng cường hiệu quả trong công tác hoa tiêu dẫn tàu, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền chủ quyền quốc gia trên các tuyến dẫn tàu Hải Phòng và Quảng Ninh.
Các đồng chí Lãnh đạo Cục hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty bảo đảm hàng hải miền Bắc, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Hải phòng chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa 3 công ty hoa tiêu hàng hải
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thiên Thu, Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ghi nhận những kết quả hoạt động của các đơn vị hoa tiêu hàng hải đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển Việt Nam và đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Đây là một phương án hữu ích, giúp các Công ty Hoa tiêu cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải hỗ trợ cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo công tác an toàn hàng hải trong khu vực.  Đồng thời, đồng chí giao cho các Ban chuyên môn của Cục hàng hải Việt nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Đ/c đề nghị các đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp và triển khai Quy chế, trong việc cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế ngay sau khi được ban hành với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ mỗi bên, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được.
Đ/C Bùi Thiên Thu – Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam
phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị