CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 24/12 và 25/12/2018

 
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 24 tháng 12 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
XING XI HAI
200
7.2
34624
19.00
 
HN1.6- HN2.5
PHƯƠNG
 
 
2
XIANG HAI
187
5.0
26823
20.30
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
3
ASIA EMERALD III
190
7.0
33045
23.30
 
CO1.2- P/S
PHƯƠNG
 
 
Ngày 25 tháng 12 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
STH KURE
198
13.0
34321
06.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
2
SOUTH STAR
169
9.5
16949
06.00
BX3- ĐH
CP- CO
HẢI A
 
 
3
QN 5898
99
6.0
2981
07.00
 
P/S – CO
ĐỒNG
 
 
4
VTB STAR
169
5.0
16764
07.00
 
P/S- CO
HƯNG
 
5
VTB 168
92
3.4
2777
08.00
 
P/S- CO
VINH
PHÓNG