CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 29/12/2018

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 29 tháng 12 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VIET THUAN 235-02
151
9.0
15009
11.00
BX3- ĐH
CO1.11- CP
LÂM
 
2
TASMANSEA
170
9.8
17433
14.00
 
CO1.5- P/S
DƯƠNG B
 
 
3
DA HAO
185
8.7
24550
16.00
 
HN2.7 – P/S
PHƯƠNG
 
4
HUI FENG 7
106
7.2
4355
19.30
 
CO1.9- P/S
HƯNG
 
 
5
OCEAN SPIRIT
190
6.2
31247
19.30
 
P/S- HN
PHƯƠNG
DƯƠNG B
 
6
GREAT WENSHAN
167
9.59
15867
20.00
 
CO1.7 – P/S
DŨNG
 
7
OCEAN STAR
174
9.4
17130
22.30
 
HN2.1- P/S
DŨNG
BS