CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 29/12 và 30/12/2018

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 29 tháng 12 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
GREAT WENSHAN
167
9.59
15867
17.00
 
CO1.7 – P/S
 
 
2
DA HAO
185
8.7
24550
18.00
 
HN2.7 – P/S
PHƯƠNG
 
 
3
OCEAN STAR
174
9.4
17130
20.00
 
HN2.1- P/S
DƯƠNG B
 
 
4
HUI FENG 7
106
7.2
4355
19.30
 
CO1.9- P/S
HÙNG B
DŨNG
 
5
OCEAN SPIRIT
190
6.2
31247
20.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
6
TASMANSEA
170
9.8
17433
20.30
 
CO1.5- P/S
 
 
Ngày 30 tháng 12 năm 2018
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
SPRING MELODY
200
7.0
36467
00.00
 
P/S- HN
CHÍNH
 
 
2
ROYAL 27
134
8.65
8377
03.00
HL- TVN
CP- CO
HÙNG A