CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 01/01/2019

 KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

 
Ngày 01 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
JIAN HUI
182
11.7
24953
02.00
 
CO1.1- P/S
PHƯƠNG
DŨNG
2
BLESSING SW
171
`9.8
17968
10.00
 
CO2.4 – P/S
 
 
3
ROYAL 27
134
8.5
8377
12.00
 
CO2.5 – P/S
HƯNG
 
 
4
VTB STAR
169
9.2
16764
15.00
 
HN2.3- P/S
HƯNG