CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 01/01 và 02/01/2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 01 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VTB STAR
169
9.2
16764
16.00
 
HN2.3- P/S
 
 
2
PHUC HUNG 01
93
6.5
2976
19.00
 
CO2.9-P/S
ĐỒNG
 
 
3
BLUE AKIHABARA
200
6.8
34617
21.00
 
HN1.5- P/S
CHÍNH
 
 
4
RUI NING 3
190
12.54
32460
23.45
 
HN1.2- P/S
CHÍNH
ĐỒNG
 
 
Ngày 02 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
NALUHU
190
6.25
32315
06.00
 
P/S- HN
CHÍNH
 
 
2
VICTORIA 08
92
6.3
2997
06.00
 
HO7- P/S
ĐỒNG
 
 
3
SAM 5
98
6.1
5470
08.00
BX3
HO1- CXM
CÔNG
PHÓNG
 
4
PIONEER B
101
8.2
6241
08.00
TVN
CP- P/S
HƯNG
LÂM
 
5
THAI BINH BAY
135
8.2
8333
09.30
 
CO1.13- P/S
CÔNG
PHÓNG