CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 08/01/2019

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG 
Ngày 08 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VIET THUAN STAR
182
6.0
24953
08.00
YK- HL
P/S – CP
DƯƠNG A
 
 
2
TAN BINH 136
171
9.7
17953
08.00
BX3
CO1.7-HN
DƯƠNG B
 
 
3
VTB 168
92
4.0
2777
10.00
 
CO2.8- P/S
VINH
 
 
4
XING GUANG 18
140
7.2
8850
11.00
 
P/S- CO1.11
HÙNG A
 
 
5
TAN BINH 136
171
9.7
17953
12.00
 
HN- P/S
DƯƠNG B