CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 26/01/2018

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
Ngày 26 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
CHANG CHANG NAN HAI
190
7.0
33036
07.00
 
P/S- CO1.3
PHƯƠNG
 
2
THOR CHAIYO
190
6.2
32379
09.30
 
CO1.2 – P/S
PHƯƠNG
 
3
TAN BINH 234
177
5.2
19883
10.30
 
P/S- HN1.1
CHÍNH
HÙNG A
 
4
XIANG HAI
187
10.5
26823
11.00
 
HN1.2- P/S
MẪN