CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 26/01 Và 27/01/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
Ngày 26 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
TAN BINH 136
170.7
5.8
17953
20.00
 
P/S- CO
 
 
2
DALI
185
10.8
24550
22.00
 
CO2.1- P/S
PHƯƠNG
 
 
3
VIET THUAN SKY
186
7.0
26060
23.00
 
P/S- HN
MẪN
 
 
4
PHUONG DONG 10
102
7.2
4219
23.00
 
CO1.9- P/S
HÙNG B
 
 
Ngày 27 tháng 01 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VISSAI VCT 05
153
9.89
14851
00.00
 
CO2.4- P/S
NAM
 
 
2
REGION 87
190
5.5
27011
05.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
3
SOPHIA Z
190
12.15
33280
05.30
 
P/S- HN
MẪN
 
 
4
MOONRAY
190
12.3
32957
08.00
 
HN1.5- P/S
DƯƠNG A
 
BS
5
BAOJI
190
12.45
32987
08.00
 
HN2.4- P/S
PHƯƠNG
 
 
6
PEACE STAR
157.7
9.1
13865
08.00
ĐH- YK
CP- CO
 
 
7
GOLDEN STAR
154
9.1
14743
09.00
ĐH- YK
CP- CO
NAM
HÙNG B
 
8
CHANG HANG PU HAI
200
6.5
33736
10.00
 
P/S- HN
DƯƠNG A
 
9
VTB STAR
169
5.0
16764
16.00
 
P/S- CO
NAM
 
BS