CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 30/01/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 30 tháng 01 năm 2019
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VIET THUAN 235
165
5.0
14500
12.00
YK- ĐH
CO2.8- CP
 
BS
2
GOLDEN STAR
154
10.1
14743
13.30
 
CO2.4 – P/S
NAM
 
3
VISSAI VCT 02
153
5.5
14851
20.30
 
P/S- CO
NAM