CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 30/01 Và 31/01/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 30 tháng 01 năm 2019
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
HA LONG 18
92
3.2
2605
17.00
 
CO2.15- KM6
DŨNG
 
 
2
VISSAI VCT 02
153
5.5
14851
20.30
 
P/S- CO
NAM
 
 
3
CONG THANH 07
79.9
2.8
2702
23.00
 
P/S- CXM
HẢI B
 
 
4
ISABELITA
190
12.7
32297
23.00
BX3
TLHN2.4- P/S
CHÍNH
HÙNG A
 
5
PASCO 98
92.5
3.4
2999
23.00
 
KM6- CO2.11
DŨNG
 
 
 
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VIET THUAN 235-03
150
4.0
14436
01.00
 
P/S- CO
NAM
 
BS
2
TAYDO STAR
102.7
4.5
4086
06.00
 
P/S- HO
HẢI B
 
BS
3
DAPHACO 6
98
3.8
4068
03.00
 
P/S- HO
HÙNG A
 
BS
4
HAI PHUONG SG 7955
115
5.0
6935
06.00
 
P/S- CO
HÙNG A
 
BS