CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 08/02/2019

                                                                                                                 KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

 
Ngày 08 tháng 02 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VIET THUAN 235-03
150
9.0
14436
08.00
 
CO2.4 – PS
DƯƠNG A
 
2
LP HARMONY
96
6.2
2987
11.30
 
CO2.8 – PS
VINH
 
 
3
HOANG THINH 268
97
6.4
2993
12.00
 
HO2 – PS
ĐỒNG
 
 
4
QUANG VINH 88
79.9
3.0
3225
15.30
 
CO2.13- CP
ĐỒNG
 
5
VICTORIA 68
92
6.3
2995
15.00
 
HO4 – PS
VINH
 
 
6
TUAN MINH
97
10.6
5518
15.00
 
CO2.3- P/S
HƯNG
 
 
7
VIET THUAN 10
79.9
6.5
3260
15.00
 
CO2.12- P/S
HÙNG A
 
8
GRAND ROYAL
181
6.4
22155
18.00
 
PS – HN2.9
DƯƠNG A
 
9
DONG BAC 22-01
146
4.2
11976
20.00
 
P/S- CO
VINH
 
10
HAI NAM 06
88
2.5
2640
23.30
 
P/S- CO
VINH
 
 
11
HTK LUCKY
169
5.5
16966
23.30
 
P/S- CO