CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 08/02 Và 09/02/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 08 tháng 02 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
GRAND ROYAL
181
6.4
22155
15.30
 
PS – HN2.9
DƯƠNG A
 
 
2
TUAN MINH
97
10.6
5518
17.00
 
CO2.3- P/S
HƯNG
 
 
3
VIET THUAN 10
79.9
6.5
3260
17.00
 
CO2.12- P/S
HÙNG A
 
 
4
DELFA
190
12.0
31261
18.00
 
HN2.6- HN2.6
DƯƠNG A
 
 
5
DONG BAC 22-01
146
4.2
11976
20.00
 
P/S- CO
 
 
6
HAI NAM 06
88
2.5
2640
23.00
 
P/S- CO
HƯNG
 
 
7
HTK LUCKY
169
5.5
16966
23.30
 
P/S- CO
 
 
 
Ngày 09 tháng 02 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
INDIGO FLORA
197
12.7
33084
05.00
 
P/S- HN
DƯƠNG A
 
 
2
KONSTANTINOS D
189.8
9.88
27992
15.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG