CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 23/02 Và 24/02/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 23 tháng 02 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
ATLANTIC YUCATAN
190
5.0
30822
17.00
 
P/S- HN
MẪN
 
 
2
VIET THUAN SKY
186
10.85
26060
17.00
 
CO2.1- P/S
PHƯƠNG
 
 
3
GOLDEN STAR
154
6.2
14743
18.00
 
P/S- CO
HẢI A
 
 
4
MINH CONG 68
92
6.5
2988
18.00
 
HO7- P/S
VINH
 
 
5
TAN BINH 136
171
10.13
17953
20.00
 
CO1.5- P/S
 
 
6
VIET THUAN 235-02
150
7.5
15009
22.00
 
CO1.14- P/S
HẢI A
 
 
 

                                                                                                              Ngày 24 tháng 02 năm 2019 (BS)

 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
BBG CONFIDENCE
200
7.5
36367
05.00
 
CO1.2- P/S
MẪN
 
 
2
CHANG HANG HAO HAI
200
12.0
33736
06.00
 
HN2.6- P/S
CHÍNH
 
 
3
VISSAI VCT 05
153
9.9
14851
06.00
 
CO1.15- P/S
HẢI A
 
 
4
ANARITA
190
7.0
32839
06.00
 
P/S- TLHN2.4
PHƯƠNG
 
 
5
RUI SHENG 6
188
10.0
23488
12.00
 
P/S- HN
CHÍNH