CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 28/02/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 28 tháng 02 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
HTK LUCKY
169
10.02
16966
09.00
 
CO1.5- P/S
HẢI A
TÙNG
2
ATLANTIC YUCATAN
190
9.5
30822
13.00
 
HN2.11- HN
MẪN
 
 
3
VIET THUAN 169
136
9.0
9693
14.00
 
CO1.17 – P/S
TÙNG
 
4
VIET THUAN 235
165
3.8
14500
20.00
 
P/S – CO
DƯƠNG B
LÂM
 
5
VIET THUAN 235- 03
150
5.0
14436
20.00
 
P/S- CO
 
 
6
SOUTH STAR
169
6.2
16949
21.00
 
P/S- CO
HẢI A
 
 
7
CHANG SHAN HAI
190
12.8
33044
22.00
 
HN1.4- P/S
PHƯƠNG
 
 
 
Ngày 01 tháng 03 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
ANDROS ISLAND
199
12.7
35884
00.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG