CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 28/02 Và 01/03/2018

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 28 tháng 02 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
SOUTH STAR
169
6.2
16949
19.00
 
P/S- CO
HẢI A
 
 
2
VIET THUAN 235
165
3.8
14500
20.00
 
P/S – CO
DƯƠNG B
LÂM
 
3
VIET THUAN 235- 03
150
5.0
14436
20.00
 
P/S- CO
 
 
4
GOLDEN BAY
150
9.5
14431
22.00
YK- ĐH
CP- CO
NAM
 
 
5
CHANG SHAN HAI
190
12.8
33044
22.00
 
HN1.4- P/S
PHƯƠNG
 
 
 
Ngày 01 tháng 03 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VIET THUAN STAR
182
6.0
24953
00.00
YK- HL
HN2.9- CP
CHÍNH
 
 
2
ANDROS ISLAND
199
12.7
35884
00.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
3
ATLANTIC MERIDA
190
12.8
33010
00.00
 
HN2.12- P/S
MẪN
 
 
4
VAN MINH 68
104.3
7.0
4893
08.00
 
P/S- HN
HÙNG B
 
 
5
DONG BAC 22-03
147
4.2
11976
08.00
 
P/S- CO
 
 
6
PACIFIC 01
169
10.1
16941
13.00
 
CO1.4- P/S
HÙNG B