CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 05/03/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 05 tháng 03 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
HAI NAM 06
88
3.0
2640
16.00
 
P/S- CO2.6
DŨNG
 
 
2
HAI PHUONG SG 7955
115
9.5
6935
19.00
 
CO2.2- P/S
HƯNG
 
 
ZHE HAI 522
190
6.5
31561
20.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG