CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 10/03/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 10 tháng 03 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
ORCHARD QUAY
190
7.0
33044
12.00
 
P/S- HN
MẪN
 
 
2
VIET THUAN 235-03
151
5.0
14436
11.00
 
P/S- CO
NAM
 
 
3
VICTORIA 19
92
3.0
2995
13.00
 
P/S- CO
VINH
 
 
4
OCEAN STAR
174
9.4
17130
13.30
 
HN2.2- P/S
NAM
 
 
5
HTK LOTUS
169
8.5
16960
13.00
ĐH- YK
CP- CO
HẢI A
 
 
6
VIET THUAN 198
134
4.0
6951
13.30
YK- TVN
CO1.16- CP
CÔNG
 
 
7
VIET THUAN STAR
181
6.5
24953
23.00
 
P/S- HN
MẪN
 
 
 
Ngày 11 tháng 03 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
ANDA RAYA
190
6.0
27763
04.00
 
P/S- HN
PHƯƠNG
 
 
2
DONG BAC 22-04
147
4.2
12137
14.00
 
P/S- CO
HẢI A