CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 13/03/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
Ngày 13 tháng 03 năm 2019
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
GOLDEN BAY
151
6.5
14431
10.00
 
CO2.8- CO1.13
DƯƠNG B
DŨNG
 
2
VIET THUAN 169
136
4.5
9693
11.00
 
P/S- CO2.7
HÙNG A
 
 
3
JY POWER
190
11.5
33044
13.00
HL
P/S- HN2.1
CHÍNH
LÂM
 
4
DONG BAC SUN
110
3.5
3640
16.00
 
P/S- KM6
TÙNG
LÂM
 
5
NOZOMI
190
12.7
33338
18.00
 
CO1.1- P/S
PHƯƠNG
 
 
6
TRIDENT STAR
190
12.7
32370
19.00
 
P/S – HN
MẪN
 
 
7
ZHE HAI 522
190
12.7
31561
18.00
 
CO1.2- P/S
CHÍNH