CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 15/03/2019

Ngày 15 tháng 03 năm 2019 BS
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
PROMISE 1
181
9.81
22634
12.00
 
CO1.7 – PS
DƯƠNG A
DŨNG
2
VIET THUAN 10
79.9
3.2
3260
15.00
 
PS – CO
DŨNG
 
 
3
MINH NAM 07
119
4.0
5785
15.00
HL-BX3
HO7 – CXM
HẢI B
PHÓNG
 
4
CONG THANH 07
79.9
3.2
2702
18.00
 
PS – CO
HẢI B
PHÓNG
 
5
NEW OCEAN 27
91
6.6
2999
18.00
 
PS – CO
DŨNG
 
 
6
KMARIN OSLO
200
13.2
36518
22.00
 
PS – HN
DƯƠNG A