CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 01/04 Và 02/04/2019

 KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

 
Ngày 01 tháng 04 năm 2019 SĐ
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
VISSAI VCT 05
153
9.6
14851
20.00
 
CO1.1 – P/S
NAM
TÙNG
 
2
HONG XUN
179.5
5.0
22079
21.00
 
P/S - HN
PHƯƠNG
 
 
3
NAVIOS PRIMAVERA
190
6.2
30001
21.00
 
HN2.7 – P/S
CHÍNH
LÂM
 
 
Ngày 02 tháng 04 năm 2019
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
CHRISTINAB
190
12.5
31236
01.00
 
P/S – HN
CHÍNH
MAM
 
2
TUAN MINH
97
4.4
5518
05.00
 
P/S – HO
TÙNG
LÂM
 
3
NICHOLAS
190
6.3
32839
06.00
 
HN2.11- P/S
CHÍNH
NAM
 
4
DONG BAC 22-05
147
4.2
12137
08.00
 
P/S - CO
NAM
 
 
5
PACIFIC 01
169
6.0
16941
13.30
 
P/S - CO
NAM
 
 
6
OCEAN STAR
174
9.4
17130
14.00
 
HN2.10 – P/S
DƯƠNG B