CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 12.04 VÀ 13.04

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
                                                                                                                       Ngày 12 tháng 04 năm 2019 BS
  
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
TAN BINH 136
171
5.8
17953
20.00
YK – HL
HN2.7 – CP
 
 
2
VIET THUAN 235-02
151
7.6
15009
20.00
 
CO1.13 – PS
HẢI A
PHÓNG
 
3
NICHOLAS
190
12.9
32839
21.00
 
CO1.2 – PS
MẪN
 
 
4
TUAN MINH
97
9.2
5518
21.00
 
HO2 - PS
HÙNG B
 
 
5
VIET THUAN 235 – 03
151
5.0
14436
22.30
 
PS – CO
HẢI A
PHÓNG
 
6
ITHOMI
190
12.8
33.44
23.00
 
HN1.3 - PS
DƯƠNG A
 
 
7
HAI NAM 88
147
7.5
11565
23.00
 
CO1.16 – PS
DƯƠNG B
 
 
8
VIET THUAN STAR
181
5.0
24953
23.30
 
PS – HN
MẪN
 
 
                                                                                                                       Ngày 13 tháng 04 năm 2019 
  
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
HAI NAM 86
180
8.0
21385
02.00
 
HN2.7 – HN
DƯƠNG A
DƯƠNGB