CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 13.04

                                                                                                                        Ngày 13 tháng 04 năm 2019

  

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

 

1

PHU THANH

136

7.5

8273

16.00

 

CO1.12 – P/S

HƯNG

VINH

 

2

VTB ACE

158

9.0

15354

16.00

 

CO1.3 – P/S

DƯƠNG B

 

 

3

DONG BAC 22 – 02

146

9.0

10874

22.00

 

CO1.14 – P/S

DƯƠNG B

 

 

4

UNITY SPIRIT

200

12.91

35890

23.30

 

P/S – HN

PHƯƠNG