CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 14.04

                                                                                                                        Ngày 13 tháng 04 năm 2019

  

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

 

1

VTB ACE

158

9.0

15354

18.00

 

CO1.3 – P/S

DƯƠNG B

 

 

2

MEDI VALENCIA

190

10.0

32236

18.00

 

HN2.9 – HN1.3

PHƯƠNG

 

 

3

JAHAB JAHAN

190

9.5

26067

21.00

 

P/S – HN

PHƯƠNG

 

 

4

DONG BAC 22 – 02

146

9.0

10874

22.00

 

CO1.14 – P/S

DƯƠNG B

 

 

5

UNITY SPIRIT

200

12.91

35890

23.50

 

P/S – HN

PHƯƠNG

 

 

                                                                                                                       Ngày 14 tháng 04 năm 2019

  

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

 

1

VIET THUAN 168

136

3.5

10651

05.00

 

P/S – CO

DƯƠNG B

HƯNG

 

2

ANTOINE

190

6.5

26341

05.00

 

P/S – HN

PHƯƠNG

VINH