CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 14/04/2019

                                                                                                           Ngày 14 tháng 04 năm 2019
  
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
GLORIOUS FUJI
180
5.7
23259
12.00
 
CO1.7-P/S
PHƯƠNG
 
 
2
DONG BAC 22-02
146
9.0
10874
12.00
 
CO1.14-P/S
HẢI A
 
 
3
VIET THUAN 168
136
4.0
10651
12.00
 
P/S- CO
DƯƠNG B
 
 
4
VAN MINH 68
104
7.6
4893
11.00
HL
CXM- HO2
HƯNG
 
 
5
NEW OCEAN 27
91
3.0
2999
12.00
HL
HO6- CXM
VINH
 
 
6
UNITY SPIRIT
200
12.9
35890
22.00
 
P/S- HN
CHÍNH
HÙNG B
BS
7
TAN BINH 136
171
9.5
17953
22.00
YK- HL
CP- CO
HẢI A
 
BS
8
PACIFIC01
169
6.2
16941
23.00
YK- ĐH
HN2.7- CP
DƯƠNG B
 
BS