CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 14/04 Và 15/04/2019

­KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
 
                                                                                                                       Ngày 14 tháng 04 năm 2019
  
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
ISKANDAR
190
9.15
28073
20.00
 
P/S- HN
CHÍNH
 
 
2
VAN MINH 68
104
7.6
4893
20.00
 
HO2 –P/S
HÙNG B
 
 
3
UNITY SPIRIT
200
12.9
35890
22.30
 
P/S- CO1.2
CHÍNH
HÙNG B
 
4
TAN BINH 136
171
9.5
17953
21.00
YK- HL
CP- CO
HẢI A
 
 
5
PACIFIC01
169
6.2
16941
22.00
YK- ĐH
HN2.7- CP
DƯƠNG B
 
 
                                                                                                                       Ngày 15 tháng 04 năm 2019
  
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
 
1
DANOS Z
190
6.6
27011
07.30
 
P/S- HN
CHÍNH
 
2
VTB 168
92
3.5
2777
09.00
 
P/S- CO
HÙNG B
 
 
3
DONG BAC 22-04
147
4.2
22644
19.00
 
P/S- CO
PHÓNG