CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 15,16/04

                                                                                                                        Ngày 15 tháng 04 năm 2019

  

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

 

1

CHARLENE

170

9.64

17209

18.00

 

CO1.5 – P/S

PHÓNG

 

2

NEW OCEAN 27

91

7.0

2999

19.00

 

HO3 – P/S

VINH

 

 

3

DONG BAC 22-04

147

4.2

12137

20.30

 

P/S – CO

PHÓNG

 

4

VICTORIA 19

92

3.5

2995

23.00

 

P/S – CO

VINH

 

 

5

HTK LUCKY

169

5.0

16966

23.30

 

P/S – CO

PHÓNG

 

                                                                                                                       Ngày 16 tháng 04 năm 2019

  

 

STT

TÊN TÀU

CHIỀU DÀI (M)

 

 

MỚN NƯỚC

 

GRT

THỜI GIAN HT LÊN TÀU

 

TÀU LAI

TUYẾN HÀNH TRÌNH

TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU

TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU

GHI CHÚ

 

1

PACIFIC 01

169

7.3

16941

03.00

YK – ĐH

CP – CO

PHÓNG