CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH ĐIỀU ĐỌNG TÀU NGÀY 13.06 LUC 10.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Ngày 13/06/2019
                                                                        Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả                                                                                                                                                         
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
 
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1
CHANG MIN
190
 
5.6
29369
06.00
PS – HN2.1
CHÍNH
 
 
2
ARIKUN
112
 
4.6
5691
06.00
PS – CO2.2
TÙNG
 
 
3
OCEAN STAR
174
 
6.0
17130
13.00
PS – HN2.7
DƯƠNG B
 
 
4
GLORY FORWARDER
117
 
9.1
8696
13.00
CO1.14 – PS
TÙNG