CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH ĐIỀU ĐỌNG TÀU NGÀY 13.06 LUC 16.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Ngày 13/06/2019 BS
                                                                        Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả                                                                                                                                    16.00LT 13/06
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
 
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1
DD VOYAGER
159
 
8.2
17136
20.00
CP - CO
DƯƠNG B
VINH
YK – HVS.5
2
OCEAN PRINCESS
190
 
11.00
30053
20.30
HN2.12 – P/S
MẪN
NAM
 
3
CHANCE STAR
127
 
4.0
6765
21.00
CO2.6 - CP
HẢI B
 
YK - TVN
4
ALERCEN
171
 
5.5
17979
22.30
P/S - CO
DƯƠNG B
 
 
5
DONG BAC 22- 03
147
 
4.2
11976
23.00
P/S – CO
NAM
 
 
6
NEW EXPLORER
229
 
7.8
43441
24.00
HN2.9 – P/S
MẪN