CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH ĐIỀU ĐỌNG TÀU NGÀY 14.06 LUC 17.00LT(NGÀY13.06)

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Ngày 14/06/2019
                                                                        Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả                         
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
 
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1
VIET THANG 136
92
 
7.0
2999
01.00
CO1.9 – P/S
VINH
 
 
2
VTT 28
92
 
3.5
2785
01.30
P/S - CO
HÙNG A
 
 
3
VTB ACE
151
 
5.5
15354
02.00
P/S – CO
DƯƠNG B
 
 
4
TAN BINH 239
178
 
6.5
19984
02.00
P/S – HN
MẪN
 
 
5
TRUONG THANH 88
92
 
3.5
3570
05.00
P/S - CXM
VINH
 
HVS.5
6
PHU THANH
136
 
4.2
8273
09.00
P/S - CO
HÙNG A
 
 
7
VIEN DONG 5
94.5
 
3.5
4124
10.00
P/S - CO
HẢI B