CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 15.06

 

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu

 

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1

QUANG MINH STAR

113

 

3.5

5444

00.30

P/S – HO

HẢI A

 

 

2

RAINBOW IVY

119

 

9.3

8701

03.00

HN2.10 – P/S

HÙNG B

 

 

3

DAPHACO 6

98

 

3.8

4068

09.00

P/S – HO

HÙNG B

 

 

4

TRANSCO SKY

101

 

7.5

4737

10.00

HO3 – P/S

HÙNG A

 

 

5

ORIENT SKY

198

 

12.9

34321

14.00

P/S – HN

DƯƠNG A

DŨNG

 

6

VIET THUAN 18

104

 

3.0

2251

19.00

P/S – CO

DŨNG