CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KH ĐIỀU ĐỌNG TÀU NGÀY 15.06 LUC 10.00

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Ngày 15/06/2019 (BS)
                                                                        Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả  
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
 
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1
VIEN DONG 5
94.5
 
6.9
4124
15.00
CXM - HO
HÙNG B
 
HVS.5
2
VICTORIA 19
92
 
3.0
2996
15.30
CO2.15 - CP
DŨNG
 
TVN
3
TAN BINH 239
178
 
6.5
19984
16.00
P/S - HN
CHÍNH
 
 
4
QUANG MINH STAR
113
 
3.5
5444
17.00
HO6 - CXM
HÙNG B
 
HVS.5 - TVN
5
VIET THUAN 18
104
 
3.0
2251
18.00
P/S - CO
DŨNG
 
 
6
BAO KHANH 19
98
 
4.0
5445
20.00
P/S - CO
HÙNG B