CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 18/02 Và 19/02/2021

                                                           KẾ HOẠCH DẪN TÀU                         
                                                                                                            NGÀY 18/02/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VTT 28
92
 
3.0
2758
16.00
P/S- CO
VINH
 
 
2.       
GIA LINH 68
79.8
 
5.6
2109
17.00
CO1.13- CO2.12
HÙNG A
 
 
3.       
GIA LINH 68
79.8
 
5.6
2109
19.00
CO2.12- P/S
VINH
 
 
4.       
DONG BAC 22-02
146
 
9.0
10874
17.00
CO1.4- P/S
CHÍNH
 
 
5.       
HAI NAM 82
190
 
5.0
33046
20.00
HN2.7- CP
CHÍNH
HÙNG A
HL08-HL
6.       
VINAMCOMIN HALONG
117
 
7.2
5405
21.00
CO2.8-P/S
CÔNG
 
 
7.       
ZHE HAI 526
190
 
10.0
33147
21.00
CO1.7- HN
HẢI A
DŨNG B
 

 

                                                                                                                         NGÀY 19/02/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VIET THUAN 30-02

179

 

5.8

19918

03.00

P/S- HN

HẢI A

 

 

2.       

DMC JUPITER

158

 

5.2

14948

06.00

CO1.13 – PS

HẢI A

 

 

3.       

AP ASTAREA

190

 

6.4

31598

07.00

P/S- HN

CHÍNH

HÙNG A

 

4.       

TRUONG AN 125

86

 

3.0

2634

07.00

P/S- CO

DŨNG B

 

 

5.       

ER MADEN

190

 

10.0

32983

15.00

HN2.2- HN

NAM

 

 

6.       

AM OCEAN PRIDE

190

 

6.2

29979

20.00

P/S- HN

NAM