CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 23.02 LÚC 10.00LT

NGÀY 23/02/2021 BS
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
TRUONG NGUYEN STAR
147
 
7.9
11752
12.30
CO1.14 – PS
PHƯƠNG
DŨNG A
 
2.       
VIET THUAN 215 – 02
147
 
7.8
12642
14.00
CO1.6 – PS
HƯNG
ĐỒNG
 
3.       
MAANIKA
190
 
6.4
30018
14.30
P/S – HN2.8
HẢI A
TRƯỜNG
 
4.       
VIET THUAN 215 – 01
147
 
7.8
10995
16.00
CO2.5 - PS
PHƯƠNG
DŨNG A