CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 30.04

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

                                                                                                       KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 30/04/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215 – 03
147
 
4.0
12642
00.00
CO2.7 – CP
HƯNG
 
 
2.       
DONG BAC 22 - 09
147
 
3.8
10964
08.00
P/S – CO
HƯNG
 
 
3.       
VTT 28
92
 
 
2785
08.00
CP - CO
HÙNG A
 
 
4.       
HE CHUN 168
158
 
6.0
13712
09.00
P/S – CO
PHƯƠNG
 
 
5.       
UEI MARU
70
 
2.9
699
14.00
P/S – CO
ĐỒNG