CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 05.05 LÚC 16.15LT

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

                                                                                                       KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 05/05/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215 – 01
147
 
7.7
10995
16.00
CP – CO2.8
HƯNG
 
YK - TVN
2.       
HAI NAM 82
190
 
11.6
30046
18.00
HN2.1 – P/S
PHƯƠNG
PHÓNG
 
3.       
VIET THUAN 215 – 01
147
 
7.7
10995
19.30
CO2.8 – P/S
DƯƠNG B
 
 
4.       
HANTON TRADER II
200
 
12.3
36278
20.00
CO1.1 – P/S
HẢI A
 
 
5.       
HE CHUN 168
157
 
9.25
13712
21.00
CO2.5 – P/S
HƯNG
 
 
6.       
DONG BAC 22 – 07
145
 
7.55
10275
21.00
CO2.11 – P/S
PHƯƠNG
PHÓNG
 
7.       
VTT 28
92
 
6.3
2758
23.00
CO2.10 – P/S
TRƯỜNG
 
 
8.       
PACIFIC 08
190
 
12.02
30081
23.30
P/S- HN
PHƯƠNG
PHÓNG