CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 07/05 Và 08/05/2021

                                  KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                                                          NGÀY 07/05/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VINACOMIN CAMPHA
113
 
3.8
5590
17.00
CO1.9- CP
DŨNG A
ĐỒNG
 
2.       
IVY DELTA
190
 
10.94
31572
18.00
CO2.1- P/S
 
 
 
NGÀY 08/05/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
3.       
TRUONG NGUYEN STAR
146
 
4.5
11752
00.00
P/S- CO
TÙNG
DŨNG A
 
4.       
DONG BAC 22-06
146
 
4.2
10275
06.00
P/S- CO
TÙNG
DŨNG A
 
5.       
SAN SEABASTIAN
177
 
5.5
20238
10.00
P/S- CO
MẪN
 
 
6.       
SHENG WEI 2
116
 
4.0
4245
16.00
P/S- CO
CÔNG
 
 
7.       
JI SHUN
110
 
4.5
4645
16.00
P/S- CO
HẢI B