CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 08,09/05/2021

 NGÀY 08/05/2021                                                                                           

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VINACOMIN CAMPHA

113

 

7.2

5590

16.00

CP – CO2.10

CÔNG

TRƯỜNG

 

2.       

VINASHIP STAR

158

 

9.5

15438

19.00

CO1.3 – P/S

MẪN

 

 

3.       

UEI MARU

70

 

4.5

699

19.30

CO2.12 – P/S

TRƯỜNG

 

 

4.       

VINACOMIN CAMPHA

113

 

7.2

5590

22.00

CO2.10 – P/S

CÔNG

 

 

5.       

TAN BINH 59

154

 

9.4

15137

22.00

CO1.5 – P/S

DƯƠNG B

HẢI B

 

6.       

GUO TOU 001

190

 

11.9

32899

23.00

CO1.2 – P/S

MẪN

 

 

7.       

DONG BAC SUN

110

 

3.5

3640

23.30

P/S – CO

TRƯỜNG

 

 

 

NGÀY 09/05/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

8.       

JI SHUN

110

 

4.5

4645

02.00

P/S – CO

CÔNG

 

 

9.       

HAI VAN XANH 01

134

 

5.0

8414

08.00

P/S – CXM

HẢI B