CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 11.06

 Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 11/06/2021
            TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                          TRỰC ĐH MR CHÍNH 0912103363       
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VTT 28
92
 
6.3
2758
09.00
CO2.6  – P/S
TRƯỜNG
 
 
2.       
HE CHUN 168
158
 
9.1
13712
11.00
CO2.5 – P/S
CHÍNH
 
 
3.       
GOLDEN BRIGHT
177
 
6.0
19887
13.30
P/S  – CO
CHÍNH
 
 
4.       
YOSEI MARU
65
 
3.2
1065
15.00
P/S  - CO
TRƯỜNG