CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 28/07 Và 29/07/2021

   KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                                            NGÀY 28/07/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 235-01
165.5
 
5.0
14639
17.00
HN2.7 – CP
DƯƠNG B
 
YK – ĐH
2.       
JEWEL OF SOHAR
190
 
12.05
31572
20.00
P/S – HN
HẢI A
 
 
 
NGÀY 29/07/2021
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET TRUNG 135
95
 
3.0
2917
00.00
P/S – CO
HẢI B
 
 
2.       
VIET THUAN STAR
181.5
 
6.0
24953
06.00
P/S – HN
HẢI A
 
 
3.       
QUANG VINH DIAMOND
165
 
3.7
14491
06.00
P/S – CO
DƯƠNG B
 
 
4.       
ATLANTIC MERIDA
190
 
6.0
33010
08.30
PS – CO1.5
MẪN
 
 
5.       
VINACOMIN OCEAN
178
 
9.0
19971
11.30
CO1.6 – P/S
MẪN