CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 28/07/2021

                          KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                                                          NGÀY 28/07/2021
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
UEI MARU
70
 
4.6
699
11.30
CO2.14 – PS
HÙNG B
 
 
2.       
JI SHUN
110
 
6.3
4645
12.00
CO1.9 – PS
HẢI B
 
 
3.       
MARITIME LONGEVITY
200
 
6.5
34794
15.00
P/S – SĐ
HẢI A