CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 01.08.2021 LÚC 10.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 01/08/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

SPAR VIGO

190

 

6.4

32474

11.00

SĐ - HN

PHƯƠNG

 

 

2.       

HAI VAN XANH 01

134

 

8.17

8414

13.00

HO2 – P/S

ĐỒNG