CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 12,13/09/2021

 NGÀY 12/09/2021                                                                                                                                                                                                

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

ACUITY

190

 

9.9

24618

20.00

HN2.1 – P/S

 

 

2.       

DONG BAC 22-04

147

 

8.0

12137

20.00

CO1.12 – P/S

NAM

 

 

3.       

QUANG VINH DIAMOND

165

 

8.8

14491

20.00

CO1.17 – P/S

TÙNG

 

 

4.       

THERSE SELMER

190

 

6.0

31222

23.00

P/S – SĐ

HẢI A

 

 

 

 

NGÀY 13/09/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

5.       

WHITE TOMONY

128

 

9.6

9658

07.00

CO1.15 – P/S

HÙNG A